Huisregels

Het huren van een box geschied onder de strengste voorwaarden voor u en voor de veiligheid van andere huurders. Om deze veiligheid te kunnen garanderen heeft Boxopslag.nl een aantal huisregels opgesteld waar een ieder zich aan dient te houden. Daarnaast vragen wij onze huurders de voorwaarden waaronder de huurovereenkomst wordt aangegaan met Boxopslag.nl aandachtig te lezen en zich daaraan te houden.

Onze regels

 1. Boxopslag.nl self storage is alléén een opslag-faciliteit.
 2. Het is niet toegestaan zich buiten de openingstijden in de Self storage te bevinden.
 3. Het is niet toegestaan toxische, ontvlambare of gevaarlijke stoffen, aan bederf onderhevige zaken of levende have in opslagruimte op te slaan of te laten verblijven.
 4.  Gebruik voor uw eigen toegang uw eigen Boxopslag.nl-sleutel. Zie erop toe dat anderen niet met u mee naar binnen komen.
 5. Voorkom schade aan de toegangsdeur en uw voertuig.
 6. De maximale snelheid in en om het gebouw is 5 km/uur, stapvoets dus.
 7.  Het is niet toegestaan een extra slot op uw opslagruimte aan te brengen.
 8. Bij niet tijdig betalen of verlaten van uw opslagruimte wordt uw opslagruimte geblokkeerd en worden de extra kosten in rekening gebracht.
 9.  Het afvoeren van vuil en afval uit deze faciliteit is uw verantwoordelijkheid. Bij nalatigheid worden de kosten van deze verwijdering aan de huurder doorberekend, met een minimum van € 20,=
 10.  Uw opgeslagen goederen dient u zelf te verzekeren, dat gebeurt niet automatisch.
 11.  Laat geen transportwagens achter in uw opslagruimte.
 12. Rapporteer schade aan opslagruimte en andere onrechtmatigheden aan 1 van de eigenaren.
 13. Na het uitchecken dient u de opslagruimte leeg, schoon en vrij van het slot achter te laten.
 14.  Zorg dat andere huurders geen last ondervinden:
 • Zet de motor van uw voertuig uit
 • Voer uw afval af
 • Geen huisdieren
 • Geen geluidsoverlast

ZORG DAT U BUITEN DE OPENINGSTIJDEN NIET IN HET GEBOUW BENT

NIET ROKEN, GEEN VUUR